Waardebepalingen

Lovago bepaalt de waarde van residentieelcommercieel en industrieel vastgoed en van onbebouwde terreinen in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We stellen niet alleen verslagen op voor een correcte aan- of verkoopprijs van een onroerend goed, maar ook voor een aanvraag van een hypothecair krediet, bij fiscale transacties en familiale verdelingen.

Als schatter-expert zijn we erkend door de Vlaamse Belastingdienst voor de waardering van onroerende goederen bij een aangifte van nalatenschap.

We maken gebruik van verschillende schattingstechnieken en beperken ons dus niet tot enkele vage vergelijkingspunten. Zo voeren we ook een analytische berekening uit op basis van de vloerplaatprijs en de grondwaarde.

Ondersteund door een stevige (steden)bouwkundige kennis en met een brede juridische achtergrond onderzoeken we onder meer de geografische, kadastrale en stedenbouwkundige ligging en hun gevolgen. Bij gebouwen gaan we dieper in op belangrijke elementen zoals bouw- en afwerkingsmaterialen, uitgevoerde werken en energiebesparende maatregelen.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende prijsaanvraag telefonisch via 0475 40 41 64 of via e-mail info@lovago.be of vul het handige formulier in op onze contactpagina.

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag door naar volgende websites: