Plaatsbeschrijvingen bij verkoop

Bij een aan- of verkoop is de plaatsbeschrijving een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie aan het begin van de periode tussen de ondertekening van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de akte of de ingenottreding van de koper en is de opmaak van een plaatsbeschrijving voor veel kopers een belangrijke voorwaarde om over te gaan tot de aankoop van een onroerend goed.

De verkoopsovereenkomst noch de akte bevatten immers geen van beiden een beschrijving van de toestand van het onroerend goed noch welke aanhorigheden in de aankoop zijn vervat. Ook de verplichting tot onderhoud door de verkoper tijdens deze periode en het leegmaken van het onroerend goed aan het einde van deze periode worden slechts zelden nader overeengekomen.

Het verslag moet van rechtswege omstandig of gedetailleerd worden opgesteld; een loutere opsomming van ruimten en aanhorigheden volstaat niet. Door ook de toestand van deze elementen en de aanwezige gebreken en beschadigingen nauwkeurig te beschrijven garanderen we een rechtsgeldige plaatsbeschrijving.

Om u snel van dienst te kunnen zijn, kan u zonder meerprijs ook ’s avonds en tijdens weekends op ons rekenen.

Plaatsbeschrijving bij aan- en verkoop in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Brussel

Hieronder vindt u nog antwoord op volgende veelgestelde vragen:
– wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?
– wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?
– wat zijn de voordelen voor de koper?
– wat aan het einde van deze periode?

Terug naar boven

Wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?

De plaatsbeschrijving gebeurt best zo kort mogelijk voor of na het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst.

Terug naar boven

Wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?

Volgens de huidige wetgeving kunnen de koper en verkoper onderling een plaatsbeschrijving opstellen. Het is echter raadzaam hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO Vastgoedexpertise. In dat geval betalen koper en verkoper van rechtswege elk de helft van de kosten. Een andere mogelijkheid is dat elke partij zich laat bijstaan door een eigen deskundige. Beide partijen staan dan in voor de kosten van hun deskundige.

We zien er in elk geval op toe dat de rechten van onze opdrachtgever(s) worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen daadwerkelijk in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de koper?

We waken erover dat elk oppervlak en elke aanhorigheid niet alleen vermeld, maar ook gedetailleerd beschreven wordt in de plaatsbeschrijving. Dit is aan het einde van de periode tussen de ondertekening van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de akte of de ingenottreding van de koper essentieel om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor beschadigingen die tijdens deze periode werden aangebracht of voor het verwijderen van elementen die in de aankoop zijn begrepen.

Naast een nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (deur- en raamkrukken, sanitaire toestellen,…) in elke ruimte worden deze ook uitvoerig digitaal gefotografeerd en worden er detailfoto’s genomen van elementen waarvan we uit ervaring weten dat ze gevoelig zijn voor beschadigingen. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan elk exemplaar van ons verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door ons bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat aan het einde van deze periode?

Bij het verstrijken van de periode tussen het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de akte of bij de ingenottreding van de koper is het eveneens raadzaam een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO Vastgoedexpertise.

We vergelijken de toestand aan het einde van de periode met deze zoals die beschreven werd in de plaatsbeschrijving bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst. Indien er beschadigingen of gebreken zijn of indien ruimten niet leeggemaakt werden, worden deze nauwkeurig en gestructureerd gefotografeerd en beschreven.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door ons bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Indien nodig wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen.

Terug naar boven

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan via 📱 0475 40 41 64 of 📧 info@lovago.be of vul onderstaand formulier in.

Alleen velden met * zijn verplicht in te vullen.

Terug naar boven

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag door naar volgende websites:

Terug naar boven