Plaatsbeschrijvingen bij verkoop

Bij een aan- en verkoop is de plaatsbeschrijving een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie aan het begin van de periode tussen de ondertekening van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de akte of de ingenottreding van de koper. Voor meer en meer kopers en is de opmaak van een plaatsbeschrijving een belangrijke voorwaarde om over te gaan tot de aankoop van een onroerend goed.

De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur voor de verkoopovereenkomst wordt ondertekend, maar kan ook nog tijdens de eerste maand na ondertekening. U kan hiervoor ook ’s avonds en tijdens weekends op ons rekenen.

Door ook de toestand en werking van alle elementen en de aanwezige gebreken en beschadigingen nauwkeurig te beschrijven, garanderen we een rechtsgeldige plaatsbeschrijving. De verhuurder kan immers geen aanspraak kan maken op een vergoeding voor huurschade als deze niet of onvoldoende gedetailleerd worden beschreven.

De koper kan er op rekenen dat elk gebrek of elke beschadiging die aanwezig is aan het begin van de huurtermijn wordt vermeld in de plaatsbeschrijving. Zo vermijden we dat ze aan het einde van de huurtermijn onterecht worden toegeschreven aan de huurder.

We zien er steeds op toe dat de rechten en plichten van verkoper en koper worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Aan het einde van deze periode toetsen we de staat aan de beschrijving in het verslag van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Indien nodig wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen. Ons vergelijkend verslag kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) vrijgave van de eventuele waarborg.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende prijsaanvraag telefonisch via 0475 40 41 64 of via e-mail info@lovago.be of vul het handige formulier in op onze contactpagina.