Plaatsbeschrijvingen bij werken

Een plaatsbeschrijving bij werken aan of bij de oprichting van een onroerend goed is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie voor de start of aan het begin van de werken en dit van van delen die ongeschonden moeten blijven in de werfzone of van aanpalende onroerende goederen.

LOVAGO kan deze plaatsbeschrijvingen uitvoeren op vraag van een architect, een aannemer, een bouwheer, een (aanpalende) eigenaar of de stad, gemeente,… die eigenaar is van het (aanpalende) openbaar domein zoals de stoep, het fietspad, de straat,… .

Een plaatsbeschrijving in het kader van bouw- en renovatiewerken is tot op heden niet wetttelijk geregeld, maar deze verplichting wordt vaak opgenomen in een ABR-polis of een alle bouwplaatsrisicoverzekering. Het is in elk geval raadzaam hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO.

Om u steeds op korte termijn van dienst te kunnen zijn, is LOVAGO ook ’s avonds en tijdens weekends bereikbaar en beschikbaar om plaatsbeschrijvingen uitvoeren.

Plaatsbeschrijving bij werken in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Brussel

Terug naar boven

Wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?

De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur vooraleer de werken zijn gestart, maar kan ook nog worden uitgevoerd indien er nog geen graafwerken of grondbemalingen werden uitgevoerd.

Om u steeds op korte termijn van dienst te kunnen zijn, is LOVAGO ook ’s avonds en tijdens weekends bereikbaar en beschikbaar om plaatsbeschrijvingen uitvoeren.

Terug naar boven

Wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?

Volgens sommige verzekeringspolissen kunnen de bouwheer of aannemer en de aanpalende eigenaar onderling een plaatsbeschrijving opstellen. Het is echter raadzaam hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO. Een andere mogelijkheid is dat elke partij zich laat bijstaan door een eigen deskundige. Beide partijen staan dan in voor de kosten van hun deskundige.

Bij LOVAGO zien we er in elk geval op toe dat de rechten van onze opdrachtgever(s) worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen daadwerkelijk in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de bouwheer of aannemer?

Bij LOVAGO zorgen we ervoor dat elk gebrek of elke beschadiging die aanwezig is voor de start of aan het begin van de werken daarwerkelijk wordt vermeld in de plaatsbeschrijving. Zo wordt vermeden dat beschadigingen of gebreken die al aanwezig waren, tijdens of na beëindiging van de werken kunnen beschouwd worden als beschadigingen of gebreken die veroorzaakt werden door deze werken.

LOVAGO ziet erop toe u dat uw rechten als bouwheer of aannemer worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Naast een nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (vlot openen en sluiten van deuren en ramen,…) en hun toestand, worden deze door de deskundige van LOVAGO ook uitvoerig digitaal gefotografeerd. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan het verslag.

Naast een  nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (deur- en raamkrukken, sanitaire toestellen,…) en hun toestand, worden deze door de deskundige van LOVAGO ook uitvoerig digitaal gefotografeerd. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan het verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door LOVAGO bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de aanpalende eigenaar?

Bij LOVAGO waken we erover dat elk oppervlak en elke aanhorigheid niet alleen vermeld, maar ook gedetailleerd beschreven wordt in de plaatsbeschrijving. Ingeval van schade door uitvoering van deze werken, is de nauwkeurige beschrijving in ons verslag een belangrijk element om schadeloos te kunnen worden gesteld.

LOVAGO ziet erop toe u dat uw rechten als eigenaar worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Naast een nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (keukenelementen, sanitaire toestellen,…) in elke aangrenzende ruimte worden deze door de deskundige van LOVAGO ook uitvoerig digitaal gefotografeerd en worden er detailfoto’s genomen van elementen waarvan we uit ervaring weten dat ze gevoelig zijn voor beschadiding door uitvoering van de geplande werken. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan elk exemplaar van ons verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door LOVAGO bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat na beëindiging van de werken of bij schade tijdens of na het voltooien van de werken?

De ABR-polis of alle bouwplaatsrisicoverzekering kan de bouwheer of aannemer verplichten om een vergelijkende plaatsbeschrijving tijdens of na het voltooien van de werken te laten opstellen, zelfs indien de aanpalende eigenaar geen beschadigingen of gebreken aan zijn eigendom heeft vastgesteld. Deze verplichting wordt ook vaak opgelegd door steden en gemeenten indien een plaatsbeschrijving van het openbaar domein moet worden uitgevoerd.

Bij LOVAGO vergelijken we de toestand tijdens of na het uitvoeren van de werken met deze zoals die beschreven werd in de plaatsbeschrijving die werd opgesteld voor de start of aan het begin van de werken.

Indien er beschadigingen of gebreken worden vastgesteld die voordien niet aanwezig waren, worden deze nauwkeurig en gestructureerd gefotografeerd en beschreven. De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door LOVAGO bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Indien gewenst wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen. Een vergelijkend verslag van LOVAGO kan gebruikt worden voor een volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg.

Terug naar boven

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan via 📱 0475 40 41 64 of 📧 info@lovago.be of vul onderstaand formulier in.

Alleen velden met * zijn verplicht in te vullen.

Terug naar boven

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag door naar volgende websites:

Terug naar boven