Plaatsbeschrijvingen bij werken

Een plaatsbeschrijving bij werken aan of bij de oprichting van een onroerend goed is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie voor de start of aan het begin van de werken en dit van delen die ongeschonden moeten blijven in de werfzone of van aanpalende onroerende goederen.

Plaatsbeschrijvingen in het kader van bouw- en renovatiewerken zijn nog niet wetttelijk geregeld, maar deze verplichting wordt vaak opgenomen in een ABR-polis of Alle Bouwplaats Risicoverzekering. We voeren deze plaatsbeschrijving uit op vraag van een architect, een aannemer, een bouwheer, een (aanpalende) eigenaar of de stad, gemeente,… die eigenaar is van het (aanpalende) openbaar domein zoals de stoep, het fietspad, de straat,… .

De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur voor de werken worden aangevat, maar kan ook nog tijdens de beginfase. U kan hiervoor ook ’s avonds en tijdens weekends op ons rekenen.

Door ook de toestand en werking van alle elementen en de aanwezige gebreken en beschadigingen nauwkeurig te beschrijven, garanderen we een rechtsgeldige plaatsbeschrijving. De bouwheer kan er op rekenen dat elk gebrek of elke beschadiging die aanwezig is aan het begin van de huurtermijn wordt vermeld in de plaatsbeschrijving. Zo vermijden we dat ze nadien kunnen worden toegeschreven aan de bouwheer.

We zien er steeds op toe dat de rechten en plichten van bouwheer en eigenaar worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Bij schade tijdens of na de werken, toetsen we de staat aan de beschrijving in het verslag van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Indien nodig wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende prijsaanvraag telefonisch via 0475 40 41 64 of via e-mail info@lovago.be of vul het handige formulier in op onze contactpagina.