Plaatsbeschrijvingen bij werken

Een plaatsbeschrijving bij werken aan of bij de oprichting van een onroerend goed is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie voor de start of aan het begin van de werken en dit van delen die ongeschonden moeten blijven in de werfzone of van aanpalende onroerende goederen.

We voeren deze plaatsbeschrijving uit op vraag van een architect, een aannemer, een bouwheer, een (aanpalende) eigenaar of de stad, gemeente,… die eigenaar is van het (aanpalende) openbaar domein zoals de stoep, het fietspad, de straat,… .

Een plaatsbeschrijving in het kader van bouw- en renovatiewerken is tot op heden niet wetttelijk geregeld, maar deze verplichting wordt vaak opgenomen in een ABR-polis of een alle bouwplaatsrisicoverzekering. Het is in elk geval raadzaam hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO Vastgoedexpertise.

Om u snel van dienst te kunnen zijn, kan u zonder meerprijs ook ’s avonds en tijdens weekends op ons rekenen.

Plaatsbeschrijving bij werken in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Brussel

Hieronder vindt u nog antwoord op volgende veelgestelde vragen:
– wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?
– wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?
– wat zijn de voordelen voor de bouwheer of aannemer?
– wat zijn de voordelen voor de eigenaar?
– wat na beëindiging van de werken of bij schade?

Terug naar boven

Wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?

De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur vooraleer de werken zijn gestart, maar kan ook nog worden uitgevoerd indien er nog geen graafwerken of grondbemalingen werden uitgevoerd.

Terug naar boven

Wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?

Volgens sommige verzekeringspolissen kunnen de bouwheer of aannemer en de aanpalende eigenaar onderling een plaatsbeschrijving opstellen. Het is echter raadzaam hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO Vastgoedexpertise. Een andere mogelijkheid is dat elke partij zich laat bijstaan door een eigen deskundige. Beide partijen staan dan in voor de kosten van hun deskundige.

We zien er in elk geval op toe dat de rechten van onze opdrachtgever(s) worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen daadwerkelijk in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de bouwheer of aannemer?

We zorgen ervoor dat elk gebrek of elke beschadiging die aanwezig is voor de start of aan het begin van de werken daarwerkelijk wordt vermeld in de plaatsbeschrijving. Zo wordt vermeden dat beschadigingen of gebreken die al aanwezig waren, tijdens of na beëindiging van de werken kunnen beschouwd worden als beschadigingen of gebreken die veroorzaakt werden door deze werken.

We zien erop toe u dat uw rechten als bouwheer of aannemer worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Naast een nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (vlot openen en sluiten van deuren en ramen,…) en hun toestand, worden deze ook uitvoerig digitaal gefotografeerd. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan het verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door ons bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de aanpalende eigenaar?

We waken erover dat elk oppervlak en elke aanhorigheid niet alleen vermeld, maar ook gedetailleerd beschreven wordt in de plaatsbeschrijving. Ingeval van schade door uitvoering van deze werken, is de nauwkeurige beschrijving in ons verslag een belangrijk element om schadeloos te kunnen worden gesteld.

We zien erop toe u dat uw rechten als eigenaar worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Naast een nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (keukenelementen, sanitaire toestellen,…) in elke aangrenzende ruimte worden deze ook uitvoerig digitaal gefotografeerd en worden er detailfoto’s genomen van elementen waarvan we uit ervaring weten dat ze gevoelig zijn voor beschadiding door uitvoering van de geplande werken. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan elk exemplaar van ons verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door ons bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat na beëindiging van de werken of bij schade?

De ABR-polis of alle bouwplaatsrisicoverzekering kan de bouwheer of aannemer verplichten om een vergelijkende plaatsbeschrijving tijdens of na het voltooien van de werken te laten opstellen, zelfs indien de aanpalende eigenaar geen beschadigingen of gebreken aan zijn eigendom heeft vastgesteld. Deze verplichting wordt ook vaak opgelegd door steden en gemeenten indien een plaatsbeschrijving van het openbaar domein moet worden uitgevoerd.

We vergelijken de toestand tijdens of na het uitvoeren van de werken met deze zoals die beschreven werd in de plaatsbeschrijving die werd opgesteld voor de start of aan het begin van de werken.

Indien er beschadigingen of gebreken worden vastgesteld die voordien niet aanwezig waren, worden deze nauwkeurig en gestructureerd gefotografeerd en beschreven. De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door ons bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Indien gewenst wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen.

Terug naar boven

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan via 📱 0475 40 41 64 of 📧 info@lovago.be of vul onderstaand formulier in.

Alleen velden met * zijn verplicht in te vullen.

Terug naar boven

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag door naar volgende websites:

Terug naar boven