Plaatsbeschrijvingen bij handelshuur

Bij hadelshuur is het opstellen van een plaatsbeschrijving verplicht. Het doel is de feitelijke situatie vast te leggen aan het begin van de huurtermijn van een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed dat gebruikt wordt voor kleinhandel of voor bedrijven die rechtstreeks in contact staand met het publiek.

De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur voor de ruimten in gebruik worden genomen, maar kan ook nog tijdens de eerste maand van de huurtermijn. U kan hiervoor ook ’s avonds en tijdens weekends op ons rekenen.

Door ook de toestand en werking van alle elementen en de aanwezige gebreken en beschadigingen nauwkeurig te beschrijven, garanderen we een rechtsgeldige plaatsbeschrijving. De verhuurder kan immers geen aanspraak kan maken op een vergoeding voor huurschade als deze niet of onvoldoende gedetailleerd worden beschreven.

De huurder kan er op rekenen dat elk gebrek of elke beschadiging die aanwezig is aan het begin van de huurtermijn wordt vermeld in de plaatsbeschrijving. Zo vermijden we dat ze aan het einde van de huurtermijn onterecht worden toegeschreven aan de huurder.

We zien er steeds op toe dat de rechten en plichten van verhuurder en huurder worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Aan het einde van de huurtermijn toetsen we de staat aan de beschrijving in het verslag van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Indien nodig wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen. Ons vergelijkend verslag kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) vrijgave van de huurwaarborg.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende prijsaanvraag telefonisch via 0475 40 41 64 of via e-mail info@lovago.be of vul het handige formulier in op onze contactpagina.