Plaatsbeschrijvingen bij handelshuur

Bij handelshuur is de plaatsbeschrijving een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie aan het begin van de huurtermijn van een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed dat gebruikt wordt voor kleinhandel of voor bedrijven die rechtstreeks in contact staand met het publiek. De huurder en verhuurder zijn wettelijk verplicht om voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen.

Het verslag moet van rechtswege omstandig of gedetailleerd worden opgesteld; een loutere opsomming van ruimten en aanhorigheden volstaat niet. Door ook de toestand van deze elementen en de aanwezige gebreken en beschadigingen nauwkeurig te beschrijven garanderen we een rechtsgeldige plaatsbeschrijving.

Om u snel van dienst te kunnen zijn, kan u zonder meerprijs ook ’s avonds en tijdens weekends op ons rekenen.

Plaatsbeschrijving bij handelshuur in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Brussel

Hieronder vindt u nog antwoord op volgende veelgestelde vragen:
– wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?
– wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?
– wat zijn de voordelen voor de verhuurder?
– wat zijn de voordelen voor de huurder?
– wat aan het einde van de huurtermijn?

Terug naar boven

Wanneer moet de plaatsbeschrijving gebeuren?

De plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur vooraleer de ruimten in gebruik worden genomen, maar kan ook nog tijdens de eerste maand van de huurtermijn.

Terug naar boven

Wie kan de plaatsbeschrijving opstellen?

Volgens de huidige wetgeving kunnen huurder en verhuurder onderling een plaatsbeschrijving opstellen. Het is echter raadzaam hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO. In dat geval betalen huurder en verhuurder van rechtswege elk de helft van de kosten. Een andere mogelijkheid is dat elke partij zich laat bijstaan door een eigen deskundige. Beide partijen staan dan in voor de kosten van hun deskundige.

Bij LOVAGO zien we er in elk geval op toe dat de rechten van onze opdrachtgever(s) worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen daadwerkelijk in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de verhuurder?

Indien er aan het begin van een huurtermijn geen (rechtsgeldige) plaatsbeschrijving werd opgesteld, kunnen de kosten voor beschadigingen en gebreken die door de huurder werden toegebracht niet verhaald worden op de huurder. De toestand aan het einde van de huurtermijn wordt dan geacht dezelfde te zijn als deze aan het begin van de huurtermijn.

Bij LOVAGO waken we erover dat elk oppervlak en elke aanhorigheid niet alleen vermeld, maar ook gedetailleerd beschreven wordt in de plaatsbeschrijving. Dit is aan het einde van de huurtermijn essentieel voor de verhuurder, aangezien deze geen aanspraak kan maken op een vergoeding voor huurschade indien de beschadigde oppervlakken of de beschadigde of onvolledige aanhorigheden niet vermeld of voldoende gedetailleerd werden beschreven in de plaatsbeschrijving die aan het begin van de huurtermijn werd opgemaakt.

LOVAGO ziet erop toe u dat uw rechten als verhuurder worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Naast een  nauwkeurige beschrijving van elk oppervlak (plafonds, muren, vloeren, ramen, deuren,…) en elke aanhorigheid (deur- en raamkrukken, sanitaire toestellen,…) en hun toestand, worden deze door de deskundige van LOVAGO ook uitvoerig digitaal gefotografeerd. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan het verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door LOVAGO bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen voor de huurder?

Bij LOVAGO zorgen we ervoor dat elk gebrek of elke beschadiging die aanwezig is aan het begin van de huurtermijn daarwerkelijk wordt vermeld in de plaatsbeschrijving. Zo wordt vermeden dat beschadigingen of gebreken die reeds aan het begin van de huurtermijn aanwezig waren, aan het einde van de huurtermijn worden beschouwd als huurschade die werd toegebracht door de huurder.

LOVAGO ziet erop toe u dat uw rechten als huurder worden gerespecteerd en dat alle noodzakelijke elementen en bepalingen hiertoe in de plaatsbeschrijving worden opgenomen.

Reeds aanwezige beschadigingen en gebreken worden nauwkeurig beschreven en worden in detail gefotografeerd. In het gestructureerde tekstverslag wordt steevast verwezen naar de genummerde foto’s, die in verkleinde vorm worden gehecht aan het verslag.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door LOVAGO bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Terug naar boven

Wat aan het einde van de huurtermijn?

In tegenstelling tot de plaatsbeschrijving aan het begin van een huurtermijn is een plaatsbeschrijving aan het einde van een huurtermijn niet wettelijk verplicht. Toch is het raadzaam om ook hiervoor een beroep te doen op een ervaren deskundige van LOVAGO Vastgoedexpertise en dit door beide partijen of door de verhuurder of huurder afzonderlijk.

Bij LOVAGO vergelijken we de toestand aan het einde van de huurtermijn met deze zoals die beschreven werd in de plaatsbeschrijving aan het begin van de huurtermijn. Indien er beschadigingen of gebreken zijn die als huurschade kunnen worden beschouwd, worden deze nauwkeurig en gestructureerd gefotografeerd en beschreven.

De originele, genummerde digitale fotobestanden worden door LOVAGO bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden zodat toekomstige discussies zoveel als mogelijk worden vermeden.

Indien gewenst wordt een gedetailleerde kostenraming opgesteld op basis van actuele richtprijzen. Een vergelijkend verslag van LOVAGO kan gebruikt worden voor een volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg.

Terug naar boven

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan via 📱 0475 40 41 64 of 📧 info@lovago.be of vul onderstaand formulier in.

Alleen velden met * zijn verplicht in te vullen.

Terug naar boven

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag door naar volgende websites:

Terug naar boven